Ansøgning om Surf-rev i Hvide Sande

En skør ide om et sand surf-rev syd for Hvide Sande blev taget alvorlig i Ringkøbing-Sjkern Kommune. Der blev bevilliget penge til et forprojekt og en ansøgningsproces. I forprojektet blev der hentet erfaringer med surf-rev fra udlandet af både Rambøll og Kyst-havneviden. Et surf-rev af udelukkende sand ville være det første af sin slags i verden på daværende tidspunkt.

Modelleringer blev lavet af rådgivningsfirmaet Ramboll. Kyst-havneviden lavede ansøgningsmaterialet med miljøvurderinger til Kystdirektoratet. På baggrund af ansøgningsmaterialet gav Kystdirektoratet tilladelsen til surf-revet med omrensningssand fra indsejlingen til Hvide Sande Havn. Projektet er desværre aldrig blevet en realitet pga. manglende fondsmidler.