Bypass og klap

Mange sejlrender og havneområder skal løbende oprenses pga. tilsanding som følge af den naturlige sandvandring langs kysten.

Ansøgning om by-pass

​Mange sejlrender og havneområder skal løbende oprenses pga. tilsanding som følge af den naturlige sandvandring langs kysten.

Hvis sandet er rent, kan der foretages en såkaldt by-pass dvs. man sandfodrer på kysten eller kystnært ved siden af havnen. Ordet by-pass kommer af, at man viderefører sandet fra tilsandingen af sejlrenden og havnebassinet, så det igen indgår i den naturlige sandvandring. Ved en kystnær sandfodring skal sandet naturligvis være rent og ved selve sandfordringen skal man være opmærksom på badende gæster, ålegræspåvirkning mm.​

Alternativt kan også foretages en klapning på en godkendt klapplads eller nyttiggøre sandet på land.

Kyst-havneviden kan tilbyde:

  • ​Rådgive om den optimale af en by-pass, klap eller nyttigørelses løsning
  • Forestå ansøgningsprocessen herunder vurderinger af eventuelle sedimentprøver og marine naturforhold.
  • Ansøge om fornyelse af gamle tilladelser

Se billeder her

Vil du vide mere?

​Vi håber, at du/I vil kontakte Kyst-havneviden, hvis i har brug for hjælp, eller bare hvis du/I har spørgsmål omkring miljøvurdering og kystbeskyttelse på telefon 26 70 02 15 eller e-mail khv@kyst-havneviden.dk.

Tak for din interesse i virksomheden Kyst-havneviden.​​​