Havneanlæg

Kyst-havneviden har indgående kendskab til myndighedsproces og lovgivning for etablering af havneanlæg på søterritoriet.

Anlæggelse af havneanlæg og havneudvidelse

Kyst-havneviden har indgående kendskab til myndighedsproces og lovgivning for etablering af havneanlæg på søterritoriet. Vi udarbejder ansøgning om blandt andet:

  • Udvidelse af lystbådehavne
  • ​Erhvervshavne
  • ​Rekreative anlæg på søterritoriet
  • ​Vejledninger til proces
  • ​Juridiske forhold i forbindelse med havneudvidelser
  • ​VVM-redegørelser
  • ​Konsekvensvurderinger

Vi laver også natur- og miljøvurdering

Kyst-havneviden laver, i forbindelse med ansøgningsmaterialet, også natur- og miljøvurdering. Hvis der kræves en konsekvensvurdering eller VVM-redegørelse, kan vi også udarbejde disse i forbindelse med ansøgningsprocessen til havneanlæg. Vi holder til i Lemvig, men vi rådgiver gerne i nærområdet, blandt andet Skive og Nykøbing Mors. Vi har dog sager i hele Danmark.

Til udarbejdelse af VVM-redegørelser og konsekvensvurderinger benytter Kyst-havneviden de nyeste tilgængelige data, viden på området og feltundersøgelser. Rapporten bliver udarbejdet i samråd med den lokale kommune, myndigheder, universiteter, lokale ressource-personer samt på baggrund af notater fra eksperter.

Etablering af rekreative anlæg

Etablering af rekreative havneanlæg inddrager ofte mange aktører og mange forskellige idéer. Vi kan forestå idéfasen med borgerinddragelse i samarbejde med kommune, grundejerforeninger, foreninger, lokalt handels-/erhvervsliv og meget mere.

For os er det vigtigt med objektivitet i udarbejdelse af selve idékataloget – med idéer fremkommet ved blandt andet borgermøder. Der er ikke nogen idéer, der er for vilde. Kommunens planafdeling, arkitekter, rådgivende ingeniører og politikere kan derefter udarbejde planer for de konkrete tiltag.

Kontakt os for rådgivning om havneanlæg

Vi vil gerne hjælpe med inspiration til nye elementer med flere funktioner – og fokus på klimavenlighed til rekreative havneparker. Tøv ikke med at kontakte os for en drøftelse omkring diverse spørgsmål i forbindelse med etablering af havneanlæg.

Se billeder her

Vil du vide mere?

​Vi håber, at du/I vil kontakte Kyst-havneviden, hvis i har brug for hjælp, eller bare hvis du/I har spørgsmål omkring miljøvurdering og kystbeskyttelse på telefon 26 70 02 15 eller e-mail khv@kyst-havneviden.dk.

Tak for din interesse i virksomheden Kyst-havneviden.​​​