Havnetrappe, Løgstør

Centralt ved indsejlingen til kanalhavnen i Løgstør ønskede Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med en kystpark at lave en kombineret havnetrappe og badested med hop i vandet. Havnebadetrappen blev tegnet af arkitekt Christian Lomborg. Kyst-havneviden skulle sørge for ansøgning til Kystdirektoratet og Slots- og Kulturstyrelsen, så projektet kunne indvies til den planlagte dato for den samlede havnepark.

Tilladelserne kom tidsnok i hus, og der blev holdt en festlig indvielse med udspring af friske drenge og piger fra det nye badested ved havnetrappen. Har siden været flittigt benyttet både som havnetrappe med udsigt til f.eks. solnedgang og om sommeren som badested.