Kommunalt fællesprojekt Lendrup, Vesthimmerland Kommune

Kommunalt fællesprojekt Lendrup, Vesthimmerland Kommune

Oversvømmelsesbeskyttelsen af 170 sommerhuse i Lendrup var gået i stå. Kyst-havneviden blev sat på opgaven til med friske øjne at forestå udførelse af nyt skitseprojekt med natur- og miljøvurdering (inklusiv væsentlighedsvurdering i forhold til Natura 2000 natur og arter samt bilag IV arter), ny bidragsfordeling, proces og juridisk rådgivning vedr. kommunale fællesprojekter, konflikthåndtering.

Klage over projekt og bidragsfordeling blev afvist og projektet gennemført til glæde for grundejerne i Lendrup.