Miljøvurdering udvidelse af Agger Færgeleje

Kyst-havneviden arbejder som rådgiver på projekter af forskellig størrelse

Kyst-havneviden udarbejdede en omfattende miljøvurdering for udvidelse af Agger Færgeleje. Projektet berørte Natura 2000 natur og arter, nationalparkområde, geologiske udpegninger, fredet område, sårbart område for sæler. Til miljøkonsekvensrapporten blev der således af Kyst-havneviden udarbejdet en decideret konsekvensvurdering i forhold til habitatdirektivet. DHI udarbejdede afsnittene bølger, sediment og kystmorfologi, og Urland lavede visualiseringerne. Kyst-havneviden udarbejdede resten af afsnittene på baggrund den nyeste lovgivning og viden for de enkelte emner. Kyst-havneviden forestod desuden ansøgninger vedr. fredningsreglerne og ansøgningen om den nye havn i Thyborøn.

Redegørelsen blev leveret til den aftalte tid, og i høringsperioden kom kun ganske få bemærkninger til redegørelsens vurderinger og konklusioner.