Miljøvurdering

Miljøvurdering bliver udarbejdet af på baggrund af nyeste litteratur, tidsskrifter, rapporter, lovgivning om relevante miljøvurderings-emner.

Kyst-havneviden kan forestå hele miljøvurderingsfasen

Det vil sige, Kyst-havneviden kan forestå idefasen med scoping, udarbejdelse af rapporter samt udarbejdelse af hvidbog efter offentlighedsfasen. ​

Udarbejdelse af miljø- og miljøkonsekvensrapport

Miljøvurdering bliver udarbejdet af på baggrund af nyeste litteratur, tidsskrifter, rapporter, lovgivning om relevante miljøvurderings-emner. Desuden viden eller notater vedrørende den konkrete sag fra specialister inden for biologi, miljø, hydrologi og kystmorfologi og visualisering, konstruktioner, lyd med mere.

Kyst-havneviden har erfaring med udarbejdelse af miljøvurderinger fra både erhvervshavne og lystbådehavne.​​

Kyst-havneviden kan tilbyde:

  • ​Udarbejdelse af miljørapport og miljøkonsekvensrapport
  • ​Forestå udarbejdelse af scopingnotat og hvidbog i henholdsvis idé- og offentlighedsfasen
  • ​Forberedelse og afholdelse af borger-, proces- og opstartsmøder
  • Koordinering af Miljøvurderings – processen herunder myndigheds-, organisations- og interessent kontakt, deltagelse og tidsplanlægning
  • ​Rådgive om krav, indhold, lovgivning, proces og opbygning af rapporter
  • ​Afklaring af juridiske procesmæssige forhold

Se mere om hvordan Kyst-havneviden kan hjælpe med miljøvurdering tidligere benævnt VVM-redegørelse i videoen her.

Vil du vide mere?

​Vi håber, at du/I vil kontakte Kyst-havneviden, hvis i har brug for hjælp, eller bare hvis du/I har spørgsmål omkring miljøvurdering og kystbeskyttelse på telefon 26 70 02 15 eller e-mail khv@kyst-havneviden.dk.

Tak for din interesse i virksomheden Kyst-havneviden.​​​