Myndighedsrådgivning til kommuner

Kyst-havneviden har lavet udkast til tilladelser, vurdereret/kommenteret ansøgningsmateriale, lavet juridiske notater, lavet procesrådgivning i kommunale fællesprojekter, lavet vurdering af erosion, vurderet væsentlighedsvurderinger i forhold til Natura 2000 områder. Af projekter, hvor Kyst-havneviden har ydet myndighedsrådgivning, kan nævnes oversvømmelsesbeskyttelse af Haldor Topsøe, Frederikssund Kommune, Proces og oplæg på borgermøde vedr. bidragsfordeling, Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord, Roskilde Kommune, kommentering/vurdering af ansøgningsmateriale samt udkast til afgørelser, stenkastninger, Frederikssund og Guldborgsund Kommune.

Myndighedsrådgivning vedr. havneprojekt, udledning af varmt vand, fjernkølingsanlæg Kalundborg Kommune.