Natur- og miljøforhold

​Når der træffes afgørelse om kystbeskyttelse skal der tages hensyn til natur og miljø.

Natur og miljø ved ansøgning om kystbeskyttelse

​Når der træffes afgørelse om kystbeskyttelse skal der tages hensyn til natur og miljø. Der skal altid foretages en screening for krav om miljøvurdering af kystbeskyttelsesanlæg.

Hvis det ønskede kystbeskyttelsesanlægs placering er i eller nær et Natura2000 område skal der foretages en vurderingerne af anlægges påvirkninger evt. i en såkaldt konsekvensvurdering. Samtidig skal påvirkningen af de såkaldte bilag 4 arter samt § 3 områderne vurderes.

Dertil kan der være vurderinger i forhold til geologiske udpegninger, fredninger og uberørte kyststrækninger.

De potentielle påvirkninger af et kystbeskyttelsesanlæg på de nærliggende kyststrækninger skal analyseres og beskrives.​​

Kyst-havneviden kan tilbyde​

  • Udarbejdelse af et notat til myndighedens vurdering af, om der skal laves en konsekvensvurdering
  • Sceening for om anlæg er omfattet af krav om miljøvurdering (tidligere benævnt VVM-sceening)
  • Udfærdigelse af en konsekvensvurdering
  • Udarbejdelse af decideret miljøvurdering

Vil du vide mere?

​Vi håber, at du/I vil kontakte Kyst-havneviden, hvis i har brug for hjælp, eller bare hvis du/I har spørgsmål omkring miljøvurdering og kystbeskyttelse på telefon 26 70 02 15 eller e-mail khv@kyst-havneviden.dk.

Tak for din interesse i virksomheden Kyst-havneviden.​​​