Projektkoordinering

Læs mere nedenfor.

Projektkoordinering er for Kyst-havneviden en kombination

Både imellem viden om proces og lovgivning, faglig viden, tage hånd om problemer når de opstår, myndighedskontakt, koordinerede møder, borger og intresentinddragelse, foretage de nødvendige afværgeforanstaltninger men også at ændre projektet i forhold til krav til miljø og natur.

I store kystbeskyttelsessager som oversvømmelsesbeskyttelse og sandfodringssager er det vigtigt med en god koordinering. Kyst-havneviden har specialerfaring i denne type af sager.

Miljøvurderingsprocesen er lang og kræver viden om lovgivningen og deraf krav til proces og indhold af redegørelsen

For at bruge tiden mest optimalt samt finde løsninger på opståede problemstillinger er det vigtigt, at processen bliver koordineret rigtigt. Kyst-havneviden har specialerfaring i koordinering af miljøvurderinger.

Rekreative anlæg er ofte et kompromis af mange menneskers ønsker kombineret med myndighedernes planlægning og den økonomiske ramme. For at politikkere eller grundejerforeninger mm kan træffe et korrekt valg, er det vigtigt, at processen bliver koordineret og faciliteret godt. Kyst-havneviden kan på baggrund af solid viden og erfaring om borgerinddragelse samt stor viden om rekreative anlæg tilbyde projektkoordinering af rekreative anlæg.​​​

Se billeder her

Vil du vide mere?

​Vi håber, at du/I vil kontakte Kyst-havneviden, hvis i har brug for hjælp, eller bare hvis du/I har spørgsmål omkring miljøvurdering og kystbeskyttelse på telefon 26 70 02 15 eller e-mail khv@kyst-havneviden.dk.

Tak for din interesse i virksomheden Kyst-havneviden.​​​