Rådgivning erosion

Kyst-havneviden kan forestå hele processen omkring ansøgning og etablering af kystbeskyttelse med erosion.

Kystbeskyttelse mod erosion

Kyst-havneviden kan forestå hele processen omkring ansøgning og etablering af kystbeskyttelse med erosion. Kyst-havneviden har dokumenteret erfaring fra en lang række større og mindre sager inden for erosionsbeskyttelse.

Kyst-havneviden har stor erfaring  med sager vedr. kystbeskyttelse med erosion

Ved vurdering af problemer med erosion skal både en akutte og den kroniske erosion bestemmes. Natur og miljø samt ejernes/bygherres ønsker indgår også i den tidlige vurdering af løsningsforslag for den pågældende kyststrækning.

Til brug for ansøgningsmaterialet dimensioneres konstruktionen så den er korrekt teknisk opbygget/optimeret til den ønskede levetid. Kyst-havneviden laver derefter et ansøgningsmateriale der matcher både myndighedernes lovmæssige, tegnings, tekniske, natur og miljømæssige krav.

Kyst-havneviden har god erfaring med besigtigelser af en kyststrækning og drøftelser med de implicerede grundejere forud for en egentlig ansøgningsproces.

I mindre kystbeskyttelses- og sandfodringssager kan Kyst-havneviden forstå projekteringen. Når det er relevant f.eks i større sager og sager vedr. stenkastninger samarbejder Kyst-havneviden med rådgivende ingenører i forhold til beregninger og tegninger. ​

Kyst-havneviden kan tilbyde​

  • Notat om behov for kystbeskyttelse
  • Besigtigelse med drøftelse af kystbeskyttelsesløsning
  • Koordinering af ansøgningsproces
  • Udarbejdelse af ansøgningsmateriale inklusiv miljø og naturvurderinger.
  • Forestå kommunikationen med myndigheder
  • Deltagelse og arrangering af møder i grundejerforeninger, lag mm
  • Projektering
  • Færdigmelding og Tinglysning​

Vil du vide mere?

​Vi håber, at du/I vil kontakte Kyst-havneviden, hvis i har brug for hjælp, eller bare hvis du/I har spørgsmål omkring miljøvurdering og kystbeskyttelse på telefon 26 70 02 15 eller e-mail khv@kyst-havneviden.dk.

Tak for din interesse i virksomheden Kyst-havneviden.​​​