Rådgivning kommunalt fællesprojekt, Bogense Diger

Kyst-havneviden er så heldig at vinde udbud af bygherrerådgivning for et klimatilpasningsprojekt af Bogense og omegn mod oversvømmelse fra havet (kommunalt fællesprojekt). Projektet går kortfattet ud på at tilpasse eksisterende kystbeskyttelser og lave ny beskyttelse til en 500 års hændelse om 50 år. Som en del af tilpasningerne rykkes diger på delstrænkninger længere ind i land, og der skabes mulighed for fri dynamik samt på sigt etablering af ny strandeng. Projektet forventes pt. udført i 2025. Kyst-havneviden har indtil videre udført følgende arbejde.

 • Rådgivning kommunalt fællesprojekt Bogense Diger
 • Procesrådgivning, juridisk vejledning, rammetidsplan
 • Udbudsmateriale til teknisk rådgiver
 • Indledende natur- og miljøvurdering
 • Lokal og kommuneplantillæg
 • Bidragsfordeling (ca. 2800 adresser fordelt på parcelhuse, lejligheder, klynge og rækkehuse, virksomheder, offentlige bygninger, landbrugsområder) natur, veje
 • Puljeansøgning (tilsagn om ca. 15 mio kr)
 • Regnskab for projektet
 • Deltagelse i Borgermøder, projektmøder med Nordfyns Kommune og Teknisk Rådgiver
 • Svar på høringssvar
 • Diverse ad hoc opgaver