Rådgivning private – diverse

Kyst-havneviden har udarbejdet notater vedr. natur- og miljøvurdering af havneprojekt, rettigheder i forhold til terrænreguleringer ud for matriklerne, udarbejdet vedtægter for nye kystbeskyttelseslag, vurderet ansøgningsmateriale i forhold til nabopåvirkninger, vejledning vedr. fælles kommunale fælles projekter.