Sikring af oversvømmelsesbeskyttelse af to sommerhusområder i Thisted Kommune

I begge områder (i alt ca. 400 sommerhuse) er der fremadrettet et behov for sikring af oversvømmelsesbeskyttelsen, og Kyst-havneviden blev bedt om at forestå ansøgningsproces mm. Kyst-havneviden har forestået udarbejdelsen af ansøgningsmateriale, hvor A1 Consult har leveret de tekniske beregninger og snittegninger af stenkastninger. Kyst-havneviden har derudover deltaget og holdt oplæg på generalforsamlinger, deltaget i bestyrelsesmøder, lavet videooplæg og let læst version af ansøgningsmateriale, forespørgsel og opstart af kommunalt fællesprojekt, igangsat juridiske afklaringer, lavet svar på høringssvar, forestået udbud og kontrakt med entreprenør, tilsyn med byggeprojekt samt skal lave færdigmelding og tinglysning.