Udarbejdelse af miljørapport for Guldborgsund Kommune

Kyst-havneviden har udarbejdet miljørapport for nye kommuneplanområder for Guldborgsund Kommune.

Kyst-havneviden udarbejdede rapporten mm, og Hans Ort kvalitetssikrede opgaven, begge om underrådgivere for A1-Consult, der ledede opgaven. De nye kommuneplanområder omfattede både boligområder, erhvervsområder, feriecenter og sommerhusområder.

Miljørapporten blev afleveret inden for afleveringsfristen.

Arbejdsopgaverne bestod i følgende:

  • Udarbejdelse af afgrænsningsnotat i forhold til miljørapport i henhold til gældende lovgivning. Notat blev udarbejdet på baggrund af gis analyse af mulige konflikter for de enkelte kommuneplanområder. I afgrænsningen blev f.eks kommuneplansområderne, der skulle miljøvurderes, afgrænset til 15 områder.
  • Udarbejdelse af fyldestgørende miljørapport for nye kommuneplanområder for Guldborgsund Kommune. Relevante statslige, regionale og kommunale retningslinjer, gældende lovgivning og faglig viden blev brugt i forhold til vurderingen af de identificerede konflikter for hvert kommuneplanområde. Relevante kort og figurer til underbyggelse af vurderingerne var en del af layoutet.